Sääntömääräinen Syyskokous 16.12.2016

Syyskokous pidetään Perjantaina  16.12.2016  klo. 11.30  Aitiopaikalla, Maaherran Salongissa. Käynti Virastotalon päädystä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat oheisen esityslistan mukaan. Huomatkaa, että sääntömuutosasia on esillä toista kertaa vuosikokouksessa.

 

Toimintasuunnitelma v. 2017  lähetetään lähempänä vuosikokousta.

 

Kokouksen päätämme herkullisella, ei niin perinteisellä joululounaalla.

 

Turun Sataman edustajat ovat jälleen ystävällisesti paikalla ja  saamme kuulla kuluneen vuoden kehityksestä sekä  suunnitelmista vuodelle 2017 .

 

Mahdollisia kysymyksiä, asioita tai muita ehdotuksia, joita haluatte kokouksessa käsiteltävän, voitte laittaa sihteerille tai allekirjoittaneelle.

 

Kokoukseen ilmoittautumista  pyydetään keskiviikkoon 14.12.2016 mennessä e-maililla: jukka.ronka@beweship.com

 

Esityslista

                     

1.

Kokouksen avaus          

 

2.

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

                                            jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

 

3.

Kokouksen laillisuus

                                            Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.                                   

                              

4.

Hyväksytään kokouksen esityslista                                   

                                           

5.

Sääntömuutos 2. käsittely

 

6.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

7.

Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta.

 

8.

Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

 

9.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2017.

 

10.

Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan muut jäsenet vuodelle 2017.

(v. 2016  pj. + 7  jäsentä)

 

11.

Valitaan toiminnantarkastaja + varamies vuodelle 2017

 

12.

Muut esille tulevat asiat

                                           

13.

Kokouksen päättäminen