Uudet yhdistyssäännöt

Sääntömääräinen syyskokous on 16.12. hyväksynyt toisessa käsittelyssä Yhdistykselle uudet säännöt. Säännöt on lähetetty rekisteröitäväksi PRH:n ja ne astuvat voimaan 1.1.2017.  Muutokset ovat hyvin pieniä v. 2000 hyväksyttyihin sääntöihin, isoimpanan muutoksena on siirtyminen yhden vuosikokouksen järjestelyyn. Näin ollen Yhdistyksen virallinen kokous on jatkossa kevätkokous, mikä on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Siinä hyväksytään edellisen kauden tilinpäätös ja valitaan toimihenkilöt seuraavaksi kaudeksi. Yhdistyksen uudet säännöt liitteenä.